Migracioni në Zvicër

 Migraweb është krijuar nga Shoqata Web for Migrants WFM. WFM është një Organizatë jo fitimprurëse sipas Nenit 60-të dhe të tjerë të Kodit Civil Zvicëran. Shoqata është politikisht dhe fetarisht e paanëshme.

Jeta në Zvicer- Informim dhe Kshilla-Onlineu