Të ndryshme

Takime me anëtarë të Këshillit për ndërtimin e xhamisë së Madhe në Tearcë
Me 30 mars 2013, në lokalet e xhamisë së Salmsachut (TG) u takuan tre perfaqësues të Këshillit p...