Mbledhjet e Kryesisë

06. Gusht 2010 në Tearcë
Takim i përbashkët i anëtarëve të SHH “Tearca”, përfaqësuesve të organizatës CED si dhe aktivist...