Projekte të realizuara në Tearcë

16 pako ushqimore dhe higjienike familjeve skamnore në Tearcë
Shoqata humanitare Tearca në Zvicër edhe këtë vit ju del në ndihmë familjeve në nevojë. Për 16 f...
Bursë Studentore për vitin akademik 2019/2020
Bursa Studentore për vitin akademik 2019/2020   Aplikues për bursën studentore 19/20: Mirije Mus...
Nihmë individuale familjes Zeqir Ramadani
Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër e ndihmon familjen e Zeqir Ramadanit në një rast të jasht...
21 pako ushqimore dhe higjienike familjeve skamnore në Tearcë
Shoqata humanitare Tearca në Zvicër edhe këtë vit ju del në ndihmë familjeve në nevojë. Për 21 f...
Nihmë individuale familjes nga Tearca
Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër e ndihmon një familje nga Tearca (dëshiron anonimitet) në...
Bursë Studentore për vitin akademik 2018/2019
Bursa Studentore për vitin akademik 2018/2019   Aplikues për bursën studentore 18/19: Mirije Mus...
Kabinat për pritje
Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër financon ndërtimin e 4 kabinave për pritje. Montimi i kët...

Weitere Einträge