,

Bursë Studentore për vitin akademik 2018/2019

Bursa Studentore për vitin akademik 2018/2019

 

Aplikues për bursën studentore 18/19:

  1. Mirije Musliu (Studente e vitit të dytë, drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Angleze)

 

Fitues i bursës studentore 18/19:

  1. Mirije Musliu

 

SHH "Tearca" duke u nisur nga parimi i përkrahjes dhe  avancimit të dijes edhe sivjet për nji Student në Vendlindje ndan bursa në vler nga 600 Euro.

Kryesia e SHH "Tearca" ju uron gjithë Studentëve në vendlindje shum suksese dhe i siguron se gjithmon do jet në përkrahjen e tyre.