,

Kabinat për pritje

Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër financon ndërtimin e 4 kabinave për pritje. Montimi i këtyre kabinave përkrahet dhe organizohjet nga Këshilli Rinor Tearcë si dhe nga prodhuesi AS-Kajnak (Sherefedin dhe Berkan Badini) Tearcë.

Shuma e shpënzuar: Kabinat 4 x 350 € = 1'400 € + Montimi 200 € (Gjithësej 1'600 €)