,

33 pako ushqimore dhe higjienike familjeve skamnore në Tearcë

Shoqata humanitare Tearca në Zvicër edhe këtë vit ju del në ndihmë familjeve në nevojë. Për 33 familje finansohen pako ushqimore në vlerë totale prej CHF1650.-

E falenderojm Këshillin Rinor Tearca për mbështetjen e saj në realizimin e këti projekti.