,

Shiriti i dukshëm për fëmijët e shkollës

Shoqata humanitare Tearca dhuron shkollës së Tearcësë shiritin e dukshëm për nxënësit parashkollorë dhe ata të klasës parë. Nese ky pilotprojekt do ket sukses dhe do jet i pranuar nga shkolla dhe nxënësit e tearcës, shoqata do vazdoj edhe në të ardhmen financimin e këti shiriti. Shpresojm që me kët shirit ti bojm nxënësit të vogël edhe në terr të dukshëm. Ky projekt i kushton shoqatës 400.- Sfr për 100copa shirita.