,

Ndihmë organizatës CED

Po ashtu, Qendra për edukim dhe zhvillim (CED) nga Tearca në bashkëpunim me Fondacionin Pestalozzi nga Zvicra, këmben 7 nxënës nga komuna e Tearcës për në Trogen (Zvicër). Shoqata jonë, më 10 prill 2010, ka ndihmuar në shumë prej 200 euro për nxjerrjen e pasaportave si dhe për disa harxhime shtesë në drejtim të përgatitjes së këtyre dokumentacioneve për këta fëmijë.