,

06. Dhjetor 2015 ora 15:00 në Zürich

Vendim

 

Informohen të gjithë Antarët e SHH „Tearca“ në Zvicër se në Kuvendin e fundit të mbajtur në Cyrih me 06 dhjetor 2015 të gjithë të pranishmit unanimisht vendosën që kryesis së tanishme të udhëhequr nga z. Nazim Taipi ti jepet edhe nji mandat njivjeçar, mandat ky deri në fund të vitit 2016.   

Kryesia falëmnderon të gjithë të pranishmit që morën pjesë në Kuvendin e fundit dhe shpreson se në Kuvendin e ardhshëm i cili do jet në fund të vitit 2016 numri i pjesmarësve gjegjësisht Antarëve te Shoqatës do jet më masiv.         

 

Me nderime                                                               

Kryesia e Shoqatës Humanitare „Tearca“