,

29. Mars 2015 ora 15:00 në Salmsach (TG)

 

Projektet e realizuara gjatë viti 2014

 

1. Projekti “Për një Tearcë më të pastër” financuar nga fondi i SHHT-se, me 2'000 euro.

2. ”Ndihmë familjes Neziri” financuar nga fondi i SHHT-se, me CHF 2'000 dhe drejtpërdrejt nga natarët me CHF 7'037.80.

3. “Shiritat ndriçues”, financuar nga fondi i SHHT, CHF 277.00

4. “Turnir futbolli” i mbajtur në sallë të sportit, fitim prej CHF 933.00

5. “Piknik familjar” me pagesë. Nuk ka pas sukses. As humbje financiare nuk ka pas.

6. “Projekti i kabinave” për pritjen e autobusëve. Nuk është miratuar nga komuna e Tearcës.

7. “Bursa për studentet” në semestrin e II, nuk ka pasur asnjë të lajmëruar. Në semestrin e parë një i lajmëruar. Ka marr bursë: CHF 600 për një vit.

8. Ndihmë klubit të futbollit në Tearcë, financuar nga fondi i SHHT, me CHF 1’100.

 

 

Projektet për vitin 2015

 

1. Manifestimi kulturor në Zvicër

2. Turniri i futbollit të vogël

3. Fletëpagesat/buxheti financiar, ridefinimi i listës së anëtarësisë.

4. Konkurs për studentët

5. Kabinat e autobusëve

6. Një bager i vogël për varrezat ose një frigorifer për kufomat

7. Kërkesa për ndërtimin e shtëpisë për familjen e Hakis.

8. Sponsor të ri për webfaqen