,

17 pako ushqimore dhe higjienike familjeve skamnore në Tearcë

Shoqata humanitare Tearca në Zvicër edhe këtë vit ju del në ndihmë familjeve në nevojë. Për 17 familje finansohen pako ushqimore në vlerë totale prej CHF 1600.-. Fillimisht sipas listës 16 familje kurse gjat shp¨rndarjes paraqitet edhe 1 familje në nevoj. Parat en ngelura i plotëson Këshillin Rinor Tearca.

E falenderojm Këshillin Rinor Tearca për mbështetjen e saj në realizimin e këti projekti.