,

Bursë Studentore për vitin akademik 2019/2020

Bursa Studentore për vitin akademik 2019/2020

 

Aplikues për bursën studentore 19/20:

  1. Mirije Musliu
  2. Lavdrim Musliu

 

Fitues i bursës studentore 19/20:

  1. Mirije Musliu                       Viti 3 - drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Angleze
  2. Lavdrim Musliu                   Viti 1 - drejtimi Biznes

 

SHH "Tearca" duke u nisur nga parimi i përkrahjes dhe  avancimit të dijes edhe sivjet për dy Student në Vendlindje ndan bursa në vler nga 600 Euro.

Kryesia e SHH "Tearca" ju uron gjithë Studentëve në vendlindje shumë suksese dhe i siguron se gjithmon do jet në përkrahjen e tyre.