,

Nihmë individuale për Sevdije Ramadanin

Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër e ndihmon Sevdije Ramadanin me € 1000.- dhe i bashkangjitet aksinot me shoqatat tjera të Tearcës për trajtimin e saj në Kroaci.