,

16 pako ushqimore dhe higjienike familjeve skamnore në Tearcë

Shoqata humanitare Tearca në Zvicër edhe këtë vit ju del në ndihmë familjeve në nevojë. Për 16 familje finansohen pako ushqimore në vlerë totale prej CHF 1600.-

E falenderojm Këshillin Rinor Tearca për mbështetjen e saj në realizimin e këti projekti.