Projekte të realizuara në Tearcë

Bursë Studentore për vitin akademik 2019/2020

Bursa Studentore për vitin akademik 2019/2020   Aplikues për bursën studentore 19/20: Mirije...> mehr
01.07.2019

Nihmë individuale familjes Zeqir Ramadani

Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër e ndihmon familjen e Zeqir Ramadanit në një rast të jash...> mehr
01.01.2019

21 pako ushqimore dhe higjienike familjeve skamnore në Tearcë

Shoqata humanitare Tearca në Zvicër edhe këtë vit ju del në ndihmë familjeve në nevojë. Për 21 ...> mehr
30.12.2018

Nihmë individuale familjes nga Tearca

Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër e ndihmon një familje nga Tearca (dëshiron anonimitet) n...> mehr
01.09.2018

Bursë Studentore për vitin akademik 2018/2019

Bursa Studentore për vitin akademik 2018/2019   Aplikues për bursën studentore 18/19: Mirije...> mehr
01.07.2018

Kabinat për pritje

Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër financon ndërtimin e 4 kabinave për pritje. Montimi i kë...> mehr
30.09.2017

Bursë Studentore për vitin akademik 2017/2018

Bursa Studentore për vitin akademik 2017/2018   Aplikues për bursën studentore 17/18: Mirije...> mehr
01.07.2017

> Weitere Einträge