Projekte të realizuara në Tearcë

16 pako ushqimore dhe higjienike familjeve skamnore në Tearcë

Shoqata humanitare Tearca në Zvicër edhe këtë vit ju del në ndihmë familjeve në nevojë. Për 16 ...> mehr
31.12.2019

Bursë Studentore për vitin akademik 2019/2020

Bursa Studentore për vitin akademik 2019/2020   Aplikues për bursën studentore 19/20: Mirije...> mehr
01.07.2019

Nihmë individuale familjes Zeqir Ramadani

Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër e ndihmon familjen e Zeqir Ramadanit në një rast të jash...> mehr
01.01.2019

21 pako ushqimore dhe higjienike familjeve skamnore në Tearcë

Shoqata humanitare Tearca në Zvicër edhe këtë vit ju del në ndihmë familjeve në nevojë. Për 21 ...> mehr
30.12.2018

Nihmë individuale familjes nga Tearca

Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër e ndihmon një familje nga Tearca (dëshiron anonimitet) n...> mehr
01.09.2018

Bursë Studentore për vitin akademik 2018/2019

Bursa Studentore për vitin akademik 2018/2019   Aplikues për bursën studentore 18/19: Mirije...> mehr
01.07.2018

Kabinat për pritje

Shoqata humanitare e Tearcës në Zvicër financon ndërtimin e 4 kabinave për pritje. Montimi i kë...> mehr
30.09.2017

> Weitere Einträge