Të ndryshme

Takime me anëtarë të Këshillit për ndërtimin e xhamisë së Madhe në Tearcë

Me 30 mars 2013, në lokalet e xhamisë së Salmsachut (TG) u takuan tre perfaqësues të Këshillit ...> mehr
01.04.2013