Terminet e radhës

Sonntag 01.03.2020
14:00-16:00 Mbledhja e kuvendit 2020 / Salmsach
Schulstrasse 19, 8599 Salmsach (TG), Kryesia e shoqatës humanitare Tearca i fton të gjithë anëtarët e Shoqatës që me 01 Mars 2020, me fillim në ora 1...